Praktiske oplysninger


SOM ABONNENENT PÅ FÆLLESANLÆGGET ER DET VIGTIGT:

- at du indstiller dit fjernsyn korrekt
Det betyder, at dit fjernsyn skal være indstillet til de kanaler der er på anlægget. Såfremt du ikke selv kan foretage justeringen, bør radioforhandler tilkaldes.
Grindsted Fællesantenne kan desværre ikke være behjælpelig hermed.

Se dog vejledning til indstilling af dit fjernsyn her

- at tilslutning til anlægget er udført korrekt og med de rigtige materialer Benyt derfor udelukkende de installatører, der er autoriseret af antenneforeningen til at udføre stikledningsarbejdet.

- at dit TV- fungerer tilfredsstillende
Såfremt du er i tvivl om, at udstyret er i orden, er det altid en god regel at se/høre modtagekvaliteten hos naboen. Er modtagekvaliteten hos naboen i orden, bør du lade en tekniker fra Dansk Kabel TV kontrollere din installation og apparater. Det er gratis at få kontrolleret kablet fra stander til første stik i huset.

SÆRLIGE FORHOLD

Mistanke om fejl i fællesantenneanlægget
Undersøg først signalforholdene hos din nabo. Såfremt naboens signal er i orden, findes fejlen i din stikledning, din interne installation eller i din modtager.
Er fejlen også hos din nabo, skal den findes i fællesantenneanlægget eller i senderen. Kontakt teknisk service.

I tordenvejr

Antenneanlægget er jordforbunden ved masten og mange andre steder i fordelingsnettet. Det betyder, at de fleste lynnedslag bliver afledt til jord. Erfaringerne viser imidlertid, at der undertiden optræder induktionsspændinger på nettet, som kan skade antenneanlægget og de tilsluttede apparater.
For at sikre mod skader, fjern da alle lysnetstik fra stikkontakterne, ikke alene TV- og radiomodtagere, men også tilsluttede apparater og en eventuel antenneforstærker. Fjern også tilslutningskablerne til antennestikdåsen. På denne måde sikrer du dig bedst muligt mod skader som følge af lynnedslag.

Erstatningspligt ved skader på kabler

Forsyningskablerne er nedgravet i en dybde mellem 20 og 45 cm. og er forsynet med enten plastdækliste eller markeringsbånd.
Specielt i ældre udstykninger kan det forekomme, at kablet ligger højere end de foreskrevne 45 cm.
Udgangspunktet er dog, at kablet skal ligge i mindst 45 cm. dybde.
Er du i tvivl, hvor kablet ligger opfordres du til at kontakte Dansk Kabel TV.
Du kan uden beregning få påvist, hvor kablet ligger. Tlf. 76950695.
Sker der skade på kablerne ved gravearbejder eller lign. er skadevolder erstatningspligtig.

Undgå kabelskader

Flere af selskabets medlemmer har et forsyningskabel nedgravet på deres grund, og for at undgå kabelskader ved gravearbejde eller lign. kan medlemmerne uden beregning ved henvendelse til Teknisk Service få påvist kablets nøjagtige placering.

Generelt ved kabelskader

Kontakt straks Teknisk Service, også selv om det umiddelbart ser ud, som om det kun er den ydre kappe, der er beskadiget - fejlen kan nemlig vise sig senere - og reparationen bliver da væsentlig dyrere.

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.
Hvis du har spørgsmål produkterne, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen i vores telefontid, så hjælper vi gerne med rådgivning.

Spørgsmål vedrørende fakturaer, opsigelse og pakkeskift etc.:
Dansk Kabel TV
Telefon: 76 95 84 10
Email: gfa@danskkabeltv.dk
Åbningstider mandag til fredage kl. 9:00-15:00


Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
4332 4700
Man-fred: 9:00 - 22:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 22:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 20:00